Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:248 (2003-2004)
Innlevert: 19.12.2003
Sendt: 19.12.2003
Besvart: 06.01.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vurderer Regjeringa det slik at dette er i strid med Genève-konvensjonen siden Irak er okkupert, og artikkel 3 i konvensjonen mot tortur som binder stater til ikke å utvise eller sende personer til en annen stat, der det er skjellig grunn til å tru at de vil bli utsatt for fare eller tortur?

Begrunnelse

Styringsrådet i Irak under ledelse av USA har uttalt at de vil utvise de om lag 3 800 medlemmene av den iranske motstandsbevegelsen Folkets Mojahedin (PMOI) fra Irak, og sannsynligvis til Iran, innen årets utgang.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Den IV Genève-konvensjon om beskyttelse av sivile i krigstid slår fast at en okkupasjonsmakt har ikke lov til å tvangsforflytte eller deportere personer som i konvensjonen defineres som "beskyttede" fra det området som okkuperes.

Videre er det et generelt menneskerettslig prinsipp at personer ikke kan utleveres eller utsendes til land hvor de vil kunne bli utsatt for tortur eller umenneskelig behandling. Dette er blant annet nedfelt i FNs torturkonvensjon.

Jeg har ikke grunnlag for verken å bekrefte eller avkrefte opplysninger om at styringsrådet i Irak vil utvise medlemmer av den iranske bevegelsen Folkets Mojahedin (PMOI). Fra norsk side legger vi til grunn at okkupasjonsmaktene i Irak handler i fullt samsvar med sine folkerettslige forpliktelser.