Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:251 (2003-2004)
Innlevert: 06.01.2004
Sendt: 07.01.2004
Besvart: 16.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Statsråd Solberg sendte 2. desember i 2003 ut en pressemelding om at utsendelse av mindreårige asylsøkere som er særkullsbarn og som er her i landet mens søknad om familiegjenforening med mor eller far behandles, skal stilles i bero inntil nye regler eventuelt blir vedtatt. Likevel får 13 år gamle NN brev i desember i fjor fra UDI om at han må reise ut av landet for å søke om familiegjenforening.
Gjelder ikke vedtaket om at ingen mindreårige skal sendes ut også han?

Begrunnelse

I slutten av mai kom familien til Fredrikstad etter å ha bodd sammen i 10 år i utlandet som bistandsarbeidere. Familiefaren er norsk. Moren er canadisk statsborger. De har to barn. Ett sammen og NN som er fra mors tidligere ekteskap. Faren til NN døde for 6 år siden. Nå ønsker familien på fire å bosette seg i Fredrikstad.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: La meg først minne om at verken jeg eller departementet har anledning til å gripe inn i behandlingen av en enkelt sak. Det er ikke oppgitt tilstrekkelige opplysninger til å identifisere denne konkrete saken.

Dersom saken er av en slik karakter at den dekkes av min instruks til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda av 2. desember 2003, så er det lite sannsynlig at et negativt vedtak er fattet etter denne dato. At vedtaket likevel er kommet til vedkommende, kan skyldes at man ikke rakk å stoppe utsendelsen av det.

Samtidig med instruksen til UDI og UNE om å legge disse sakene i bero, ble politiet instruert om ikke å effektuere allerede fattede vedtak.