Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:255 (2003-2004)
Innlevert: 08.01.2004
Sendt: 08.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Likestillingsombudet har funnet ut at syv høyskoler ikke har utarbeidet retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering i henhold til likestillingsloven. Høyskolene har på tross av oppfølging fra Likestillingsombudet ikke iverksatt nødvendige tiltak.
Hva vil statsråden gjøre for å se til at disse høyskolene følger opp sine forpliktelser i henhold til likestilingsloven?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I henhold til likestillingsloven har arbeidsgiver og ledelsen i utdanningsinstitusjoner ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde. Likestillingsombudet har undersøkt hvordan dette er ivaretatt ved universiteter og høyskoler, og har nylig orientert Utdannings- og forskningsdepartementet om hvilke høyskoler som ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å oppfylle lovens krav. Ved enkelte av høyskolene er arbeidet med å oppfylle kravene igangsatt.

Departementet har allerede sendt brev til disse høyskolene med pålegg om at de nødvendige tiltak iverksettes. Departementet vil følge opp saken i etatstyringsmøter med institusjonene.