Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:256 (2003-2004)
Innlevert: 08.01.2004
Sendt: 08.01.2004
Besvart: 09.01.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): All erfaring og forskning etter 1998 tilsier at sykdommen Nor98 hos sau ikke er smittsom. Likevel saneres besetninger der sykdommen er påvist etter samme program som ved ordinær skrapesyke. Ifølge mediene vil Mattilsynet nå oppnevne ei arbeidsgruppe for å vurdere tiltakene etter utbrudd av Nor98. Både bønder og veterinærer mener full nedslakting kan erstattes med tett oppfølging fra dyrehelsemyndighetene.
Vil statsråden bidra til at nedslakting i nye tilfelle ikke gjennomføres før Mattilsynets nye gjennomgang er fullført?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Hittil har den atypiske skrapesyken Nor98 blitt bekjempet på samme måte som klassisk skrapesyke, dvs. med utslakting av primærbesetningen, mens tiltakene overfor kontaktbesetninger ble lempet noe våren 2003. Nyere viten om sykdommen tyder på at strategien for å bekjempelse av Nor98 bør vurderes på nytt, og jeg har allerede bedt Mattilsynet om å foreta en slik vurdering. Jeg regner med at vurderingen er avsluttet innen utgangen av januar. Jeg har samtidig anmodet Mattilsynet om at gjennomføring av tiltak overfor nye Nor98-besetninger utstår inntil bekjempelsesstrategien er revurdert.