Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:258 (2003-2004)
Innlevert: 09.01.2004
Sendt: 09.01.2004
Besvart: 16.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Posten i Norge er å oppfatte som en offentlig tjeneste som skal gi et landsdekkende tjenestetilbud, men i 18 av 19 kommuner i Finnmark er det ikke mulig å få Postens "Bedriftspakke Ekspress - Over natten".
Hva har samferdselsministeren tenkt til å gjøre for å forhindre at Posten diskriminerer mindre sentrale deler av landet samtidig som de markedsfører ordningen som landsdekkende?

Begrunnelse

I Finnmark Dagblad den 30. desember 2003 kunne vi lese at det kun er mulig å få Postens "Bedriftspakke Ekspress - Over natten" i Hammerfest. Resten av Finnmark beskriver Posten som "utenfor vårt dekningsområde". Dette får blant annet konsekvenser for teknisk etat i Målsøy kommune. De når ikke lenger fram med sine vannprøver til Tromsø i tide, noe som er avgjørende for å gi vannverkene oppdatert informasjon. På denne måten virker diskrimineringen negativt inn på næringslivet i fylket.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Krav til de leveringspliktige tjenestene i konsesjonen til Posten sikrer at både sentrale og mindre sentrale deler av landet får et godt tjenestetilbud. Det er gjennom konsesjonen stilt krav om at Posten skal sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige tjenester, herunder formidling av lettgods inntil 20 kg. Det er videre stilt krav om at 85 pst. av lettgodset skal være fremme innen 4 dager etter innlevering.

Det er Postens generelle lettgodsprodukter, herunder "Norgespakken", som regnes som leveringspliktig i henhold til konsesjonen. Når det gjelder "Bedriftspakke Ekspress - Over natten", er dette er et spesialtilbud der Posten garanterer sendingen levert på døren hos mottaker innen bestemte tidspunkter. Produktet inngår således ikke i de leveringspliktige tjenestene. Posten har opplyst at produktet "Bedriftspakke Ekspress - Over natten" er tilgjengelig over hele landet og kan brukes av alle kunder. Posten påpeker imidlertid at det på grunn av store avstander og geografiske forhold ikke er praktisk mulig å levere dette produktet innen kl. 9.00 neste morgen over alt.