Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:263 (2003-2004)
Innlevert: 13.01.2004
Sendt: 13.01.2004
Besvart: 21.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): NSB har nå innført nattakst på Jærbanens "siste tog hjem" på lørdager fra Stavanger. Dette innebærer at ungdom ikke kan benytte seg av ungdomskortet sitt som gir dem sikker og rimelig transport. Denne endringen kan føre til at ungdommene velger seg andre og mindre trygge måter å komme seg hjem på.
Kan statsråden svare på om kortsiktig fokus på mest mulig fortjeneste er viktigere for NSB enn langsiktig satsing, og er denne omleggingen et utrykk for at NSB ikke lenger skal være en aktør innen samfunnsutviklingen?

Begrunnelse

Ungdom er en av NSBs viktigste passasjergrupper, både fordi de reiser mye og ofte og fordi de er morgendagens pendlere. En omlegging av rutetilbudet som fører til at ungdommen vil velge bort toget, vil derfor være uønsket. NSB spiller en viktig rolle som aktør innen kollektivtransport, og det er med undring en registrerer at denne aktøren motarbeider sine egne målsettinger om økt passasjertall på en strekning der toget er en reell konkurrent til bilen.
Ungdom behøver et rimelig og trygt transporttilbud. Det kan derfor ha dramatiske og langtrekkende virkninger dersom ungdommen langs Jærbanen velger bort toget til fordel til f.eks. å sitte på med uerfarne sjåfører i gamle biler eller å benytte seg av pirattaxi.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Lokaltogene på Jærbanen har i flere år slitt med fyll og bråk. Spesielt har fyll og bråk vært et stort problem på kvelds- og nattavganger i helgene. For å gi NSBs kunder et trygt rutetilbud og ansatte et bedre arbeidsmiljø har selskapet i flere år i samråd med kommunen, politi, mediene, nattravner og egne ansatte arbeidet med forebyggende tiltak for å redusere problemet. NSB har blant annet satt inn vektere og billettpersonale på de mest utsatte togavgangene. Innføringen av nattakst på "siste tog hjem" på lørdag bidrar til å fordele problemet på flere avganger og gjør det mulig med økt bruk av ombordpersonale. Jeg har fått opplyst at avtalen om bruk av ungdomskortet på Jærbanen som er inngått mellom Rogaland fylkekommune og NSB er det tatt høyde for denne omleggingen. Ifølge NSB har omleggingen ikke ført til færre reisende.

Fra og med sommeren 2003 har NSB satt inn en ekstra kveldsavgang hver ukedag og på søndager. Dette har gitt et bedre togtilbud totalt sett for de reisende, herunder ungdom som reiser med ungdomskortet.