Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:288 (2003-2004)
Innlevert: 21.01.2004
Sendt: 22.01.2004
Besvart: 27.01.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Jeg viser til statsrådens imøtekommende svar i spørretimen 12. november 2003 vedrørende etterforskning av drap i Praha. Det har nå gått ytterligere noen måneder.
Kan statsråden redegjøre for status i etterforskningen og informasjonen til de pårørende?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etterforskningen av denne tragiske drapssaken er anliggende for tsjekkisk politi. Norske myndigheter representert ved vår ambassade i Praha har imidlertid fulgt opp saken overfor tsjekkiske myndigheter. Den norske ambassadøren i Praha har hatt møter med visepresidenten for det tsjekkiske politi. Sambandsmannen i Praha har hatt jevnlig kontakt med det aktuelle politidistrikt som etterforsker saken og Interpol-kontoret. I tillegg har jeg henvendt meg til min tsjekkiske kollega, innenriksminister Stanislav Gross, i sakens anledning. Fra norsk side har vi forsøkt å følge opp og påvirke fremdriften i saken. Det er også gitt uttrykk for at man avventer en snarlig internasjonal etterlysning av den mistenkte.

En person ble umiddelbart etter drapet pågrepet av tsjekkisk politi. Vedkommende ble imidlertid løslatt fordi etterforskningen viste at det ikke var han som var antatt gjerningsmann, men en serbisk venn av ham. Tsjekkiske myndigheter har siden dette ble avklart arbeidet med å få de nødvendige informasjoner om og bilde av mistenkte fra Beograd. Dette skal nå være brakt i orden og den nødvendige etterforskning skal nå være avsluttet. Tsjekkisk politi har tidligere sagt at dersom etterforskningen bekrefter at mistenkte er gjerningsmannen, vil de ta de nødvendige skritt for utsendelse av en internasjonal etterlysning.

Lensmannen i Skjåk har i denne tragiske drapssaken gitt informasjon til de pårørende fortløpende. All informasjon som er mottatt har uten opphold blitt videreformidlet til avdødes foreldre og/eller bror. Dette har skjedd enten telefonisk eller ved fremmøte på lensmannskontoret. Opplysninger av medisinsk art er formidlet til de samme via lege og sykepleier. De etterlattes informasjonsbehov er søkt ivaretatt så godt som mulig. Jeg har forståelse for at de har et sterkt ønske om at gjerningsmannen snarest blir pågrepet og stilt for retten og får sin dom, og det er også mitt ønske at dette vil skje så snart som mulig.