Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:372 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 12.02.2004
Besvart: 19.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Ifølge NRK 17. januar i år har Statoil sendt et brev til det USA-oppnevnte irakiske styringsrådet og tilbudt sin assistanse for å få oljeindustrien på fote igjen. "Grunnen til at selskapet har snudd, er at irakerne har bedt om internasjonal assistanse til å gjenoppbygge oljeindustrien", sier informasjonssjef Kai Nielsen i Statoil.
Hvilke vurderinger har statsråden gjort i denne saken, og mener statsråden at det er klokt å inngå avtaler med irakisk oljeindustri i en okkupasjonssituasjon?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Regjeringens syn på situasjonen i Irak er vel kjent og redegjort for i Stortinget ved flere anledninger.

Norske myndigheter forutsetter at norsk industri opererer innenfor det som er internasjonal rett og forpliktelser, og FNs sikkerhetsrådsresolusjoner der det er relevant, som for Irak.

Innenfor disse rammer har industrien et selvstendig ansvar for å vurdere om og hvordan en skal engasjere seg når det bes om internasjonal assistanse til gjenoppbygging av oljeindustrien og/eller inngå i engasjement som kan representere fremtidige forretningsmuligheter. Dette gjelder også Statoil.

Hver enkelt bedrift må derfor gjøre seg sine egne vurderinger mht. strategiske, kommersielle og andre vurderinger.