Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:377 (2003-2004)
Innlevert: 12.02.2004
Sendt: 13.02.2004
Besvart: 20.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det går i dag lokaltog på strekningen Oslo-Drammen som blir flittig benyttet av pendlere. Det er mange pendlere fra Sande, Hof og Lardal som bruker Sande stasjon som utgangspunkt.
Når nå NSB planlegger færre togstopp på Sande stasjon, har det da vært vurdert om lokaltoget mellom Oslo og Drammen kan videreføres den lille strekningen til Sande?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg må først få gjøre oppmerksom på at NSB ikke planlegger færre togstopp på Sande stasjon. Tvert i mot vil NSB innføre stopp på Sande stasjon for ett av morgentogene mot Oslo som i dag kjører forbi.

Sande stasjon har faste timesavganger i hver retning hele dagen og i tillegg tre ekstra avganger mot Oslo om morgenen. For å kunne forlenge lokaltoget mellom Lillestrøm og Drammen til Sande ville NSB måtte sette inn to ekstra togsett. NSB anser ikke kundegrunnlaget for å være stort nok til å forsvare en forlengelse av dette lokaltoget til Sande.