Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:431 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Fafos levekårsundersøkelse blant innsatte i norske fengsler viser at fire av ti innsatte kun har grunnskole som høyest fullførte utdanning. Med et stadig høyere utdanningsnivå i Norge innebærer dette at tidligere innsatte stiller ekstra svakt på arbeidsmarkedet. Tilskuddene til opplæring i fengslene har ikke blitt justert i henhold til den kapasitetsutvidelsen som har funnet sted de siste åra.
Vil statsråden ta konsekvensen av rapporten fra Fafo og foreslå økte bevilgninger til fengselsopplæring i revidert budsjett for 2004?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg er kjent med at utdanningsnivået blant innsatte i norske fengsler er lavere enn i befolkningen som helhet. For å få bedre kunnskaper om dette, har jeg bedt fylkesmannen i Hordaland, som på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet forvalter tilskuddet til opplæring innenfor kriminalomsorgen, om å kartlegge utdanningsnivået blant innsatte i alle norske fengsel, herunder omfanget av innsatte som har rett til grunnskole og videregående opplæring.

For øvrig viser jeg til at økte bevilgninger til opplæring innenfor kriminalomsorgen er et budsjettspørsmål.