Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:453 (2003-2004)
Innlevert: 02.03.2004
Sendt: 02.03.2004
Besvart: 09.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): På kva måte kjem Regjeringas eventuelle skepsis til denne praksis frå USA med å halde hundrevis av fangar i fangeleir, utan å gje dei status som krigsfangar, til uttrykk ovafor USA sine myndigheiter i bi- og multilaterale samanhenger?

Begrunnelse

I Aftenposten sin leiarartikkel 29. februar i år kjem det til uttrykk at det er eit grovt brot på menneskerettane av USA å halde folk innesperra på Guantánamo-basen på Cuba utan at dei er tiltalt.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Fangene på Guantánamo, uansett status og handlinger de måtte ha begått, har krav på human behandling og rettferdig rettergang. De pågrepne må behandles som krigsfanger inntil deres status er endelig bestemt ved en amerikansk domstol. Norge har understreket at grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper må gjelde, også for saker som føres for amerikanske militærdomstoler. Vi har lagt vekt på at fangene på Guantánamo ikke bør holdes internert på ubestemt tid, uten at det tas ut tiltale, uten at de gis tilgang til forsvarer og uten at det settes noen dato for rettssak.

Det norske synet er en rekke ganger gjort kjent for amerikanske myndigheter, herunder i den samtalen jeg hadde den amerikanske justisminister John Ashcroft i august i fjor. Spørsmål knyttet til Guantánamo-fangenes situasjon vil fortsatt bli tatt opp i våre løpende kontakter med amerikanske myndigheter.

Kampen mot terrorisme ikke må føres på bekostning av menneskerettighetene. Tvert om er økt respekt for menneskerettighetene et vesentlig ledd i kampen mot terrorisme. Dette budskapet stod sentralt i Norges hovedinnlegg til FNs menneskerettighetskommisjon i fjor, og ble gjentatt under FNs generalforsamling i 2003. Det norske synet vil fortsatt bli understreket i relevante multilaterale sammenhenger.