Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:465 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 04.03.2004
Besvart: 11.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge følger ikke FNs oppfordring om at flyktinger ikke bør vende tilbake til Irak nå. Dette gjelder også såkalt frivillig retur, der flyktninger som ikke kan sendes med tvang, mister bolig og livsopphold i Norge og gis reisetilskudd. Situasjonen i Irak er kaotisk, ustabil og utrygg og Norge må gjøre det vi kan for å ikke bidra til å forverre situasjonen ytterligere.
Hva er begrunnelsen for å gå imot råd fra FN, irakiske selvstyremyndigheter og den amerikanske okkupasjonsmakten om stopp i såkalt frivillig retur?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Når man får avslag på asylsøknaden, innebærer det at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har vurdert at vedkommende ikke trenger beskyttelse og at det heller ikke er andre hensyn som tilsier at vedkommende bør få opphold i Norge.

Regjeringen mener at irakere som har fått avslag på asylsøknaden kan reise hjem. Generelt legger Norge vekt på anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Imidlertid er det ingen automatikk i at UNHCRs anbefalinger blir fulgt opp, men anbefalingene veies opp mot andre kilder og hensyn.

Norges praksis er på linje med praksis i de fleste andre europeiske land. International Organization for Migration (IOM) har gjennomført over 100 returer til Irak fra Norge. Departementet er ikke kjent med at returene har medført problemer.