Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:472 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 05.03.2004
Besvart: 12.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Mens over tre fjerdedeler eier sine boliger selv, er det leiepriser som teller i konsumprisindeksen som Norges Bank legger til grunn for renta. I dag øker boligprisene mye, men indeksen regner inn fallende husleier. Ifølge kronikk i Aftenposten 23. februar av SSB-forsker Erling Røed Larsen ville konsumprisindeksen steget med 39 pst. i stedet for 25 pst. i årene 1993-2003 dersom boligpriser var vektlagt sammen med leiepriser.
Mener statsråden det er grunn til å endre måten bokostnadene regnes inn i konsumprisindeksen på?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Et viktig formål med konsumprisindeksen er å måle utviklingen i levekostnadene til husholdningene. I konsumprisindeksen bygger man som en hovedregel på kjøpsprinsippet. Dette innebærer at de enkelte varer og tjenester som inngår regnes som konsumert av husholdningene idet de anskaffes. Fra dette prinsippet er det imidlertid gjort unntak for boliger som i konsumprisindeksen ikke regnes som en vare. Kjøp av bolig betraktes som en investering i boligkapital, som igjen yter husholdningen en strøm av boligtjenester over boligens levetid. Prisen på boligtjenesten består av betalt husleie for husholdninger i leiebolig, og beregnet husleie for selveiere og husholdninger i andelsboliger. Utviklingen i beregnet husleie antas å følge husleien på tilsvarende boliger i leiemarkedet.

Selv om husleiene, slik de beregnes av SSB, har økt mindre enn boligprisene de siste årene har de generelt økt mer enn konsumprisindeksen. De siste 3 årene har veksten i selveiernes bokostnader i gjennomsnitt vært 4,4 pst. hvert år, mens konsumprisveksten har vært 2,3 pst. Veksten i husleiene avtok imidlertid gjennom fjoråret, og i januar var husleiene 2,5 pst. høyere enn i samme måned i fjor.

Det er Statistisk sentralbyrå som har ansvaret for konsumprisindeksen. Det er også de som fortløpende må vurdere om det er behov for endringer i beregningsmåten for konsumprisveksten. Det er vedtatt en ILO konvensjon med anbefalinger for utarbeiding av konsumprisindeksen, deriblant anbefalinger knyttet til metode for å beregne selveiernes bokostnader. SSB utarbeider konsumprisindeksen i tråd med denne konvensjonen.