Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:489 (2003-2004)
Innlevert: 10.03.2004
Sendt: 10.03.2004
Besvart: 19.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Tall fra skoleetaten i Oslo viser at det til enhver tid er rundt 100 elever som er sporløst borte fra skolen. I mars 2003 var tallet 110 elever som hadde vært sporløst borte fra skolen i mer enn to uker. Denne type forsvinninger kan skyldes alvorlig kriminelle handlinger. Skolene som anmelder denne type forhold opplever i all hovedsak at sakene henlegges, og politiet opplever ikke at de klarer å håndtere problemet på en forsvarlig måte.
Hva vil justisministeren gjøre for å styrke disse barnas rettssikkerhet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiet samarbeider med skoleetaten og barnevernet når det gjelder barn som er savnet fra skolene i Oslo. Skoleetaten har gjennomført et prosjekt som har vist at mange barn er i hjemlandet. Skolene har rutiner for å melde disse fraværene til skoleetaten.

Oslo politidistrikt har ikke anmeldelser fra skoleetaten på savnede barn, men har mottatt anmeldelser etter opplæringsloven rettet mot foreldrene til barn som ikke har møtt på skolen. Politiet, skoleetaten og barnevernet arbeider sammen for å løse disse sakene.

Oslo politidistrikt mottok opplæringsloven i oktober 2003 etter 99 anmeldelser. Flere av disse er henlagt på grunn av rettsvillfarelse. De aller fleste foreldrene har ikke kunnskap om at det er straffbart å holde barna borte fra pliktig opplæring. Oslo politidistrikt har på bakgrunn av dette foreslått for skoleetaten i Oslo at foreldrene gjøres kjent med dette straffeansvaret ved innskrivning til skolen. Jeg støtter et slikt tiltak.

Politiet har ingen opplysninger som gir indikasjoner om at disse skolefraværene skyldes alvorlige kriminelle handlinger. For å bedre rettsikkerheten for barna når det gjelder krav om opplæring, er det nødvendig med godt samarbeid mellom politiet, skoleetaten og barnevernet. Jeg vil følge utviklingen på dette området nøye.