Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:492 (2003-2004)
Innlevert: 10.03.2004
Sendt: 11.03.2004
Besvart: 19.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hvem skal dekke kostnadene som rusbehandlingsinstitusjonene allerede har hatt på disse pasientene?

Begrunnelse

Mange rusbehandlingsinstitusjoner med innlagte pasienter som var midt i behandlingen 1. januar 2004 har fått pasientkostnadene dekket av innleggende instans fram til samme dato.
Men i de tilfellene der helseforetakene ikke var den innleggende instans for disse pasientene, nekter noen av disse instansene å betale for pasientene etter 1. januar 2004.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Stortingets vedtok i november 2003 å overføre hele det fylkeskommunale behandlingsansvaret for rusmiddelmisbrukere til staten ved de regionale helseforetakene fra 1. januar 2004. Ved dette vedtaket ble også alle de midlene som fylkeskommunene og kommunene hadde benyttet til disse formålene, overført til de regionale helseforetakene.

Alle de rusmiddelmisbrukerne som ved siste årsskifte var på behandlingsinstitusjoner i regi av fylkeskommunene, kunne dermed fortsette sin behandling etter den planen som var satt opp ved innleggelse. Rusreformen vil ikke påvirke behandlingsforløpet for disse pasientene, men finansieringsansvaret er blitt overført til de regionale helseforetakene.