Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:502 (2003-2004)
Innlevert: 11.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 18.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Er statsråden enig i kommunikasjonsdirektør Arne Wam i NSB sine uttalelser tidligere i vinter om at renholderne i Trafikkservice AS har for mange gode rettigheter til at selskapet er konkurransedyktig, og at denne tilnærmingen bør danne presedens for NSBs håndtering av lignende saker i framtida?

Begrunnelse

NSB etablerte i 2002 selskapet Togservice AS hvor NSB selv eier 5 pst., mens det danske rengjøringskonsernet ISS har 15 pst. av aksjene. Renholderne var før dette ansatt i NSB, og var en del av NSBs totale virksomhet. Tidligere i vinter ble det varslet at selskapet neppe ville få videreført kontrakten om renhold på NSBs passasjervogner. Renholderne svarte med å gå til streik, en streik som ble avlyst etter løfter om samtaler med ledelsen i NSB (Adresseavisen 4. februar 2004).
I denne forbindelse uttalte kommunikasjonsdirektør Arne Wam i NSB at renholderne har for mange gode rettigheter til at selskapet er konkurransedyktig.
I bladet Jernbanemanden nr. 3 for 2003 får statsråd Skogsholm følgende spørsmål fra journalisten: - De to LO-forbundene (Jernbaneforbundet og Lokmannsforbundet) forventer at dagens jernbaneansatte får fortsette hvis andre aktører overtar. Kan de regne med dette? Hvordan kan dere unngå sosial dumping? Statsråd Skogsholm svarer: - Jeg har full forståelse for at mange som i dag arbeider i NSB-systemet føler seg utrygge for fremtiden.
Men jeg gjentar gjerne at jeg ikke ønsker noen sosial dumping. De ansattes lønns- og arbeidsvilkår kan ikke bli det eneste parameteret i anbudskonkurransen. (http://www.lostat.no/Jernbanemanden/3_03/dumping.htm)

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Styret i NSB har et selvstendig ansvar for å arbeide for å få til en positiv utvikling av konsernet og løpende vurdere muligheter for å styrke NSBs evne til å tilby de reisende et mest mulig konkurransedyktig tilbud, blant annet ved å effektivisere driften. Reduksjon av de faste kostnadene til NSB vil gjøre det mulig å styrke jernbanens konkurransekraft i forhold til andre transportmidler. Dette, sammen med å legge forholdene bedre til rette for at flere ønsker å reise med NSB, vil på sikt være avgjørende for aktivitetene og arbeidsplassene i selskapet.

Jeg forutsetter at NSB påser at arbeidet med å konkurranseutsette støttefunksjonene gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og ordningene mellom partene i arbeidslivet.

Når det gjelder denne konkrete saken, er jeg kjent med at Trafikkservice AS og Norsk Jernbaneforbund har inngått en avtale om at forbundets medlemmer i Trafikkservice skal tilpasse sine lønnsbetingelser i løpet av kontraktsperioden slik at selskapet skal kunne levere renholdstjenester til NSBs tog til konkurransedyktige priser. Dermed blir Trafikkservice opprettholdt og de ansatte beholder sine jobber på 11 av NSBs 27 renholdsbaser. På 14 av basene har andre renholdsselskap etter konkurranse, fått eller vil få oppdraget om å levere renholdstjenester til NSB. På to av basene vil renholdsoppgavene blir utført av kjørende personell.