Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:511 (2003-2004)
Innlevert: 15.03.2004
Sendt: 15.03.2004
Besvart: 19.03.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Arbeidsdirektoratets regionkontor for Nord-Norge er besluttet lagt til Tromsø, dette til tross for at fylkestinget i Troms og et bredt politisk flertall har anbefalt at det legges til Finnsnes.
Hvorfor velger statsråden å overse de lokale politiske signalene som har vært rimelig entydige i denne saken?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Vurderingen av lokalisering av de enkelte regionkontorene i det nye Arbeidslivstilsynet er foretatt dels på bakgrunn av kriterier som næringsstruktur, reiseavstander, tilgjengelige kommunikasjonsmidler, økonomi og personalressurser og nærhet til samarbeidspartnere og kompetanse utenfor etaten. Flere alternative lokaliseringsmuligheter for regionkontor i Nord-Norge ble vurdert i denne sammenheng, herunder også Finnsnes. Etter en samlet avveining av flere forhold besluttet statsråd Victor D. Norman å legge Arbeidstilsynets regionkontor i Nord-Norge til Tromsø.

Som ny statsråd finner jeg det naturlig å gjennomgå enkelte beslutninger som er fattet kort tid før jeg tiltrådte. Jeg ønsker derfor å gjennomgå organiseringen og regionaliseringen av det fremtidige arbeidslivstilsynet på nytt. Det er for tidlig å si om dette vil føre til endringer i den strukturen som tidligere er varslet.