Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:529 (2003-2004)
Innlevert: 19.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 01.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Offentlige rusinstitusjoner melder om stor pågang til avrusning og behandling, mens private institusjoner melder om at de har færre pasienter og kanskje må permittere ansatte. Dette gjelder også de som har avrusningstilbud. De rusavhengige er som folk flest; det som passer for noen passer ikke like godt for andre, så mangfoldet i tilbudene er viktig i behandlingen. Det er generelt for få avrusnings- og behandlingstilbud.
Hva vil statsråden gjøre for også å ta i bruk de private behandlingstilbudene fullt ut?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ved rusreformen har de regionale helseforetakene fått ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Tverrfaglig spesialisert behandling består ved siden av kartlegging, utredning og behandling også av avrusning. Dette medfører derfor at de regionale helseforetakene skal sørge for at rusmiddelmisbrukere også skal få tilbud om avrusning dersom det vurderes behov for dette.

Slik det fremgår av mitt svar på representant Anne Helen Rui sitt skriftlig spørsmål nr. 528, utgjør de private aktører med avtale med de regionale helseforetakene mer enn halvparten av tiltaksapparatet de regionale helseforetakene har til rådighet. Disse private aktørene tilbyr i omfattende grad behandling ved siden av også å gi tilbud om avrusning. I dette ligger også at disse behandlingstilbudene er ulike i sitt innhold og karakter.

I mitt svar på spørsmålet som jeg har referert til ovenfor, er det de regionale helseforetakene som nå har ansvaret for å gi rusmiddelmisbrukere et relevant behandlingstilbud, herunder også tilbud om avrusning. Dersom private aktører har behandlingskapasitet de ikke får utnyttet, vil dette være en vurdering de regionale helseforetakene selv må foreta blant med bakgrunn i det "sørge-for"-ansvaret RHF har for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere, herunder også avrusning.