Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:555 (2003-2004)
Innlevert: 25.03.2004
Sendt: 25.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil justisministeren sørge for at ledig kapasitet i Vik fengsel i Sogn tas i bruk?

Begrunnelse

Vik fengsel i Sogn har paradoksalt nok ledig plasser for soning. For kun 130 000 kr i investering kan fengslet ta i bruk 8 fengselsplasser. I dag står mange i soningskø fordi det mangler fengselsplasser, og varetektsfanger fraktes landet rundt. Arbeiderpartiet stiller seg svært undrende til at Justisdepartementet, tross oppfordringer, ikke tar i bruk disse plassene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet arbeider kontinuerlig med tiltak for å øke fengselskapasiteten. I løpet av 2004 vil kapasiteten øke med 23 plasser i Oslo fengsel, 30 plasser i Bergen fengsel, 15 plasser i nye Kongsvinger fengsel og 15 plasser i Trondheim fengsel. Rehabiliteringen og utvidelsen av Tromsø fengsel ferdigstilles i løpet av sommeren. Tromsø fengsel vil da ha 59 plasser.

Ved Vik fengsel er det en paviljong som i dag ikke benyttes. Denne kan tas i bruk til 8 åpne plasser. Det anslås at investeringsbehovet ved en slik utvidelse vil være noe høyere enn 130 000 kr. I tillegg til nødvendige investeringskostnader, vil det påløpe driftsutgifter. For 2004 vil driftsutgiftene være avhengig av eventuelt oppstartstidspunkt. For 2005 har departementet, ut fra gjennomsnittskostnader for denne type plasser, beregnet at driftsutgiftene vil være i størrelsesorden 3 mill. kr (helårsvirkning).

I forbindelse med fremleggelsen av budsjettet for 2005 vil departementet komme tilbake til en samlet vurdering av ulike kapasitetsutvidelser.

En eventuell utvidelse av kapasiteten i Vik vil bli tatt med i denne vurderingen.