Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:566 (2003-2004)
Innlevert: 29.03.2004
Sendt: 29.03.2004
Besvart: 02.04.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Aetat har besluttet å legge ned AMO-linja for kokk- og servitørfag i Harstad med det første. I over 20 år har denne avdelingen arrangert ettertraktede kurs av meget høy kvalitet og med god søkning. For de ufrivillige arbeidsledige har dette arbeidsmarkedstilbudet gitt mulighet for fagkompetanse og dermed arbeid. Fra næringslivet i regionen er det også sterke reaksjoner på denne nedleggelsen.
Hva vil statsråden gjøre for å redde dette viktige tilbudet i Harstad-regionen?

Begrunnelse

I over 20 år har denne AMO-linja arrangert ettertraktede kurs av meget høy kvalitet og med god søkning. Tilbudet har vært halvårsenheter med praktisk og teoretisk undervisning for 12-15 arbeidssøkere, med pensum fra studieretningsfagene for grunn- og videregående kurs i kokk- og servitørfag.
For de ufrivillig arbeidsledige har dette arbeidsmarkedstilbudet vært muligheten til å skaffe seg den nødvendige fagkompetanse og dermed arbeid. Innen hotell- og næringsmiddelbransjen og innenfor servicenæringen generelt i hele regionen, har denne fagkompetansen satt sitt preg på en verdifull måte. Etter mange år i Harstad er tilbudet nærmest blitt å regne som en institusjon for hele regionen. Med en dyktig lærerstab i spissen, har de fleste i Harstad og omegn møtt på denne positive gruppen i mange sammenhenger og i årvisse markeringer som bl.a. under festspillene i Nord-Norge.
Et annet særtrekk ved denne avdelingen er det store innslaget av internasjonale aktører.
Normalt har det vært 3-5 fremmedspråklige elever i klassene. Ofte er dette kvinner som gjennom dette nettverket med stor støtte i fag- og språkkompetanse endelig har kommet seg ut til et arbeidsliv.
Mange omtaler denne nedleggelsen som en urettferdig arbeidsmarkedspolitikk og en trasig utvikling, og Kokkenes Mesterlaug i Harstad sier at nedleggelsen vil virke svært negativt for kokkestanden, for servitørene og for resten av næringslivet i regionen.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Det er, ut fra gjeldende retningslinjer og fullmakter, opp til Aetat i det enkelte fylke å vurdere å beslutte hvilke fag-/yrkesområder det skal igangsettes AMO-tilbud på. Igangsetting av kurs vurderes ut fra arbeidssøkernes behov for kompetanse og etterspørselen etter arbeidskraft på det lokale arbeidsmarkedet.

AMO-tilbudet innenfor kokk- og servitørfag i Harstad har vært gitt i flere år med varierende interesse. Dette er et relativt langvarig kurstilbud som kan være et ledd frem mot fagbrev. Utdanning frem mot fagbrev skal primært ivaretas av fylkeskommunen også for voksne personer som ikke har fullført opplæring på videregående skoles nivå. Mange av de ledigmeldte som kan være aktuelle for et slikt tilbud i Harstad, har rett til et tilbud i regi av fylkeskommunen. Tilbud innen kokkefaget og innen servitørfag blir gitt ved flere videregående skoler i Troms, også ved Borkenes skole ved Harstad.

Aetat Troms opplyser at det for tiden bare er en fremmedspråklig elev på kurset ved Stangnes videregående skole.

Stangnes videregående skole er blitt orientert om at kurstilbudet innenfor kokk- og servitørfag ikke kan påregnes videreført fra høsten 2004. Aetat ønsker å omdisponere de midlene som i dag brukes på dette kurset, til tilbud som i større grad harmonerer med målene i arbeidsmarkedspolitikken, og som vil komme langt flere arbeidssøkere til nytte.