Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:572 (2003-2004)
Innlevert: 31.03.2004
Sendt: 31.03.2004
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 02.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Hva vil sosialministeren gjøre for at ordningen med behandlingsreiser til utlandet for pasienter med kroniske lidelser blir gjort kjent ved alle landets trygdekontor og alle landets legekontor?

Begrunnelse

I et oppslag i VG 11. februar 2004 går det fram at 3 100 mennesker reiser på behandling til utlandet på statens regning. Dette er behandlingsreiser for spesielle grupper pasienter med kroniske plager, og skal være et godt supplement til de tilbud som finnes i Norge. Dette skal være et tilbud administrert av Rikshospitalet og finansiert over statsbudsjettet.
Det fremgår av artikkelen at pasienter kan søke gjennom fastlegen sin, og at søknadsskjema kan fås på trygdekontoret. Jeg er gjort kjent med at flere trygdekontor og flere leger ikke er kjent med denne ordningen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra sosialministeren.

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til tilbud i Norge, og omfatter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, barn og ungdom med astma og lungesykdommer samt barn med atopisk eksem. Fra 2004 er også pasienter med senskader etter poliomyelitt innlemmet i ordningen.

Staten dekker utgiftene til behandling for barn og voksne. Det betales en egenandel for voksne pasienter og ledsagere. Behandlingen foregår nå i Tyrkia, Montenegro og Spania for revmatikere og på Kanariøyene for de øvrige gruppene av pasienter. Ut over de faste programmene sendes prøvegrupper til eventuelle nye behandlingssteder. Daglig administrasjon og faglig ansvar tilligger Rikshospitalet HF.

Rikshospitalet, seksjon for behandlingsreiser, kunngjør ordningen til alle fylkestrygdekontorer som har ansvaret for distribusjon av informasjonsmateriell og søknadsskjemaer til underliggende trygdekontorer. Videre kunngjøres barne- og ungdomsgruppene i aktuelle tidsskrifter for pasientgruppene og informasjon til alle landets barneavdelinger.

Ordningen kunngjøres videre i Tidsskrift for den norske lægeforening, annonser i aktuelle pasientorganisasjoners medlemsblader og for nye pasientgrupper kunngjøres ordningen også i landets største aviser og regionaviser.

I tillegg til ovennevnte kunngjøringer informeres det løpende på Rikshospitalets internettsider: www.rikshospitalet.no/behandlingsreiser. Rikshospitalet vil etter en teknisk omlegging legge ut alle søknadsskjemaer på deres nettsider for nedlasting.