Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:613 (2003-2004)
Innlevert: 21.04.2004
Sendt: 22.04.2004
Besvart: 29.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I avisa Gudbrandsdølen Dagningen 1. april 2004 fremkom det at Mjøsa ukentlig, noen ganger flere ganger i uka, brukes som skytebane for testing av våpen fra våpenprodusenten Nammo Raufoss AS. Fra en standplass ved Mjøsa, på Fjellhaug mellom Totenvika og Skreiafjella, brukes innsjøen som skytebane. Avfall etter skytingen havner i Mjøsa, sannsynligvis uten konsesjon.
Vil statsråden ta initiativ til at denne skytingen stoppes?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Nammo Raufoss AS, tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikk, produserer ammunisjon og gjennomfører jevnlig testing av ammunisjon ved prøveskyting utover Mjøsa fra Fjellhaug på Skreia. Slik prøveskyting har pågått i over 30 år med ca. 50-70 prøveskytinger årlig den senere tid. Mengde og innholdet av blant annet stål, kobber og aluminium har variert gjennom årene. Bedriften har anslått utslippene de senere årene til ca. 120 kg stål og ca. 12 kg aluminium pr. år. Kobberinnholdet i ammunisjonen er nå nærmest lik null, men den kan imidlertid inneholde små mengder av andre metaller.

Den forurensningsmessige betydningen av ammunisjonstestingen er tidligere vurdert av Statens forurensningstilsyn å være liten for Mjøsa og derfor ikke konsesjonspliktig.

Selv om den forurensningsmessige belastningen av prøveskytingen er liten, bør en bedrifts samlede aktiviteter i størst mulig grad inngå i bedriftens utslippstillatelse etter forurensingsloven. Jeg vil på denne bakgrunn be Statens forurensningstilsyn ta disse forholdene opp til vurdering med sikte på å regulere det som en del av utslippstillatelsen til Nammo Raufoss AS.