Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:628 (2003-2004)
Innlevert: 26.04.2004
Sendt: 26.04.2004
Besvart: 29.04.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Har statsråden tenkt å sørge for at det blir bygget et nasjonalt svømmeanlegg i Bergen?

Begrunnelse

Allerede i 2001 gjorde Bergen bystyre vedtak om å bidra til å bygge et 50 m svømme- og stupeanlegg. Det har vært en del usikkerhet knyttet til finansieringen og mye har skjedd i saken i løpet av de siste par årene. Norge trenger et riksanlegg for svømming og stup, og det vil være naturlig at Bergen får tildelt et slikt anlegg. Tomten for anlegget er sentrumsbeliggende og ideell for nasjonale og internasjonale stevner. Byen har stor hotellkapasitet med lett atkomst til et sentralt beliggende anlegg. Bergen kommune skal drøfte saken i bystyret 26. april 2004, og det hadde derfor vært nyttig å få avklart om statsråden kunne avklare om det finnes midler til et slikt anlegg i Bergen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det er opp til Bergen kommune å avgjøre om de vil bygge et nytt svømmeanlegg, men svømming er ikke blant de idrettene som Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har vedtatt som aktuelle for nasjonalanlegg. Det er derfor ikke aktuelt å gi et svømmeanlegg i Bergen status som nasjonalanlegg. Departementet har imidlertid gitt Bergen kommune melding om at det vil kunne oppnås et tilskudd på 30 mill. kr av spillemidlene til et nytt 50 m svømmeanlegg. Tilskuddet vil bli dekket av ordinære spillemidler og midler fra det anleggspolitiske programmet.

Departementet har oppfordret Bergen kommune til å ta kontakt med Norges Svømmeforbund for å sikre at anlegget vil inneholde de elementer som er nødvendig for å kunne avholde konkurranser på et høyt nivå.