Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:633 (2003-2004)
Innlevert: 28.04.2004
Sendt: 29.04.2004
Besvart: 05.05.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den israelske stat annekterer nå jordområder i stor stil for å kunne ferdigstille sin nye mur. I den forbindelse benyttes nå en nærmest sovende lov, nemlig absentee law som ble laget i forbindelse med krigen i 1948. Nå vil Israels hær ta over en delvis norskeid eiendom, Cliff Hotel, med den begrunnelse at eierne er fraværende. Imidlertid bor eierne noen få hundre meter unna eiendommen, men på "feil" side av Vestbanken.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre norske sivile rettigheter til egen eiendom i Israel?

Begrunnelse

Den israelske hæren tok over hotellet i 1996 begrunnet i staten Israels sikkerhetsbehov. Etter massivt press fra skandinaviske medier og oppmerksomhet fra norske parlamentarikere, trakk hæren seg tilbake etter kun få dager. Nå står igjen eierne i fare for å miste hotellet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Fra norsk side har vi gjentatte ganger understreket overfor israelske myndigheter at bygging av muren inne på Vestbredden strider mot folkeretten. Muren er i ferd med å få tragiske konsekvenser for et betydelig antall palestinere. Også norske borgere med tilknytning til Vestbredden rammes av muren.

Vi har tatt opp situasjonen for eierne av Cliff Hotel med israelske myndigheter ved flere anledninger. Det ser dessverre ikke ut til at vårt syn på saken er tatt til følge.

Vår ambassade i Tel Aviv og det norske representasjonskontoret i Al Ram vil fortsette å følge utviklingen i saken nøye. Den er nå til behandling i det israelske rettssystemet. Vi forutsetter at avgjørelsene som fattes, vil være i samsvar med folkeretten.

Vi har gitt uttrykk for vår motstand mot muren både i åpent møte i FNs sikkerhetsråd i fjor høst og ved vår stemmegivning ved behandlingen i FNs generalforsamling av en resolusjon i oktober 2003 om sikkerhetsmurens rettslige status. Det er etter Regjeringens syn svært beklagelig at Israel ikke handler i samsvar med FNs entydige krav om å stanse og reversere byggingen av muren. Den israelske fremgangsmåten i denne saken vanskeliggjør arbeidet for en varig fred i Midtøsten basert på en tostatsløsning.