Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:639 (2003-2004)
Innlevert: 30.04.2004
Sendt: 30.04.2004
Besvart: 07.05.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Hvorledes er budsjettmidler til tiltaksplasser fordelt fylkesvis første halvår 2004?

Begrunnelse

Gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det flertall for en betydelig styrking av tiltaksnivået første halvår 2004. Jeg ønsker å få en oversikt over hvordan de økonomiske ressursene som er avsatt til tiltaksplasser er fordelt mellom fylkene første halvår 2004. Jeg ber om å få dette tabellarisk framstilt der disponering av totalrammen for tiltaksplasser for hvert enkelt fylke framgår.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse mottatt 30. april 2004. Stortingsrepresentant Oppebøen Hansen ber om å få oversendt oversikt over hvordan de økonomiske ressursene knyttet til tiltaksplassene er fordelt mellom fylkene 1. halvår 2004. Nedenfor følger tabellarisk fremstilling mottatt fra Aetat.

Fylke Fylkenes budsjett 1. halvår 2004

Ordinære arbeidsmarkedstiltak

(post 70) Fylkenes budsjett 1. halvår 2004

Spesielle arbeidsmarkedstiltak

(post 71)

Østfold 60 600 000 80 500 000

Oslo og Akershus 304 000 000 239 000 000

Hedmark 33 778 514 56 453 251

Oppland 26 400 000 56 400 000

Buskerud 48 900 000 67 207 113

Vestfold 40 000 000 69 000 000

Telemark 39 900 000 75 300 000

Aust-Agder 33 000 000 38 500 000

Vest-Agder 57 000 000 43 000 000

Rogaland 88 000 000 95 000 000

Hordaland 105 000 000 125 000 000

Sogn og Fjordane 13 100 000 30 700 000

Møre og romsdal 43 300 000 65 100 000

Sør Trøndelag 72 200 000 90 200 000

Nord Trøndelag 30 700 000 48 000 000

Nordland 57 700 000 116 000 000

Troms 32 300 000 54 900 000

Finnmark 23 000 000 31 900 000

SUM 1 108 878 514 1 382 160 364