Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:660 (2003-2004)
Innlevert: 06.05.2004
Sendt: 07.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Den norske fagrørsla har reagert på at Landsorganisasjonen (LO) har sendt eit protestbrev til El Salvadors president, Francisco Flores P. LO er uroa for dei nye tilfella av vold mot fagorganiserte, og held fram at dette er klare brot på Konvensjon 98 til ILO.
Deler utanriksministeren LO si uro, og kjem han på noen måte til å ta dette opp med El Salvadors regjering eller multilateralt?

Begrunnelse

I El Salvador har det lenge vært konfliktar i arbeidslivet som i det siste har toppa seg ved at politi og soldatar blei satt inn mot ei gruppe helsearbeidarar som hadde okkupert ein katedral i sentrum av San Salvador. Det blei skutt med skarpt og brukt tåregass i aksjonen. Ein leiar i fagrørsla blei arrestert.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Departementet har nøye fulgt den saken som LO har tatt opp i brev til president Flores.

Den 28. april tok 18 fagforeningsrepresentanter kontroll over katedralen i San Salvador. De forlangte forhandlinger om øyeblikkelig gjeninnsetting av omlag 150 fagforeningsmedlemmer som hadde blitt avskjediget fra Instituto de Seguro Social under en arbeidskonflikt som fant sted for ca. ett år siden vedrørende rasjonalisering og privatisering.

Bakgrunnen for denne konflikten var at regjeringen, ifølge arbeiderne, hadde planer om en privatisering av instituttet, noe regjeringen benektet.

Politi og landets menneskerettighetsombud innledet forhandlinger med okkupantene. Forhandlingene førte imidlertid ikke frem, og urolighetene økte. Fagforeningslederne ble arrestert, og det samme ble ca. 25 av demonstrantene utenfor katedralen. Det var tilløp til gatekamper mellom politi og okkupantenes sympatisører.

En del av demonstrantene ble meget raskt bøtelagt. Den 6. mai ble imidlertid de fleste av disse bøtene opphevet av en dommer som fant dem for strenge. Dommeren erklærte at påtalemyndigheten ikke hadde klart å bevise skyld og okkupantene og demonstrantene ble sluppet fri.

Det synes på dette grunnlag ikke naturlig for norske myndigheter å blande seg i den interne juridiske prosess i landet. Men departementet vil fortsatt følge utviklingen i så vel denne saken som i fagbevegelsens vilkår i El Salvador.