Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:671 (2003-2004)
Innlevert: 11.05.2004
Sendt: 11.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I svar til skriftlig besvarelse nr. 637 (2003-2004) fra stortingsrepresentant Signe Øye svarte kommunal- og regionalministeren at det ikke medførte riktighet at voksne asylsøkere med endelig avslag som har fått begjært utkastelse, mister enhver støtte til livsopphold. Imidlertid uttaler både UDI og Svolvær asylmottak at så er tilfelle.
Betyr dette at kommunalministeren ikke er klar over direktoratets egne retningslinjer?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg viser til mitt svar av 12. mai 2004 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 637. Med dette anser jeg saken som oppklart.