Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:706 (2003-2004)
Innlevert: 24.05.2004
Sendt: 24.05.2004
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 01.06.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I flyktningleirene Al-Tash og Sherewen i Irak gis det i dag ingen støtte fra UNHCR, noe som har ført til en vesentlig forverring av den humanitære situasjonen til de som bor der.
Hva gjør og hva kan Regjeringen gjøre for å bidra til å bedre situasjonen for folk i disse leirene, og er gjenbosetting et virkemiddel vi kan ta i bruk?

Begrunnelse

Norge har tidligere tatt imot flyktninger fra Al-Tash og fra disse kommer flere alarmerende meldinger om forholdene i leirene. De er selvfølgelig bekymret for venner og familie og ønsker at norske myndigheter skal ta initiativer for å gjøre noe for denne gruppe mennesker. Tatt i betraktning at Regjeringen blant annet mener at det er trygt for flyktninger fra Nord-Irak å returnere, burde det minst være mulig å bidra til å hjelpe folk i flyktningleiren i nord.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Spørsmålet er overført fra utviklingsministeren.

Ifølge FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) finnes det ikke noen flyktningleir i Irak som heter Sherewen.

Flyktningleiren Al-Tash ligger ca. 200 km vest for Bagdad, og huser i dag nærmere 5 500 flyktninger, hvorav de fleste er iranske kurdere. Leiren ligger i et urolig område, preget av hyppige væpnede sammenstøt og voldshandlinger.

Høykommissæren mener at den humanitære situasjonen for flyktningene i Al-Tash er akseptabel. UNHCR bistår flyktningene med å dekke grunnleggende behov, som vann, mat, husly og elektrisitet. Helsepersonell er på plass igjen i leiren. På grunn av sikkerhetssituasjonen, er det lokalt ansatte i organisasjonen InterSOS som tar seg av den direkte, praktiske assistansen til flyktningene, men et UNHCR-team var på besøk i leiren i begynnelsen av mai.

Spørsmålet om eventuell gjenbosetning til Norge av flyktninger fra Al-Tash er for tiden til vurdering i Kommunal- og regionaldepartementet.