Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:708 (2003-2004)
Innlevert: 24.05.2004
Sendt: 25.05.2004
Besvart: 03.06.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med fremlegging av St.prp. nr. 63 (2003-2004) foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med i alt 65 mill. kr blant annet for å gjøre det mulig å gi jobb til flere av avgangsstudentene ved Politihøgskolen (PHS). Samtidig er et stort antall stillinger allerede ledige i politidistriktene. Undertegnede har i dag vært i debatt med leder av Stortingets justiskomité, som hevder at alle studenter nå skal tilbys jobb.
Mener justisministeren at det er muligheter til budsjettstyrking innenfor det fremlagte forslaget?

Begrunnelse

I forslag til revidert nasjonalbudsjett sies det at 240 studenter vil uteksamineres fra PHS våren 2004. I tillegg er det ca. 200 ledige stillinger hos politiet. Det hevdes videre at "Politidistriktene har imidlertid rapportert at flere stillinger holdes vakant pga. budsjettsituasjonen. Dette kan føre til at mange av årets avgangsstudenter får problemer med å skaffe seg jobb når de avslutter studiene ved PHS".
Når så Trond Helleland, som leder av Stortingets justiskomité, i dag under debatt i Politisk Kvarter på NRK uttaler at "alle vil få tilbud om jobb og ledige stillinger skal fylles opp," blir undertegnede noe forundret. Undertegnede lurer på om det vil være mulig å få dette til med en ekstrabevilgning på 65 mill. kr, eller er dette tatt ut av en sammenheng.
Jeg ser derfor frem til justisministerens avklaring, som enten må bety at komitéleder Helleland vet noe statsråden ikke vet, eller at justisministeren faktisk er i stand til å gi samtlige politistudenter jobb, fylle opp ledige stillinger - alt dette for 65 mill. kr.
Imøteser deres svar med interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: 240 studenter forventes uteksaminert fra Politihøgskolen sommeren 2004. Statistikk pr. 1. mars 2004 viste at det var ca. 200 ledige stillinger i politiet. Politidistriktene har rapportert at ca. 160 stillinger holdes vakant pga. budsjettsituasjonen.

Når det gjøres fradrag for stillinger som er ubesatt pga. manglende søkere, samt for noen stillinger som antas å bli ledige i løpet av høsten pga. annen avgang, er det beregnet at det er behov for midler til dekning av 180 stillinger for nyutdannede. Ved beregningene er det lagt til grunn tiltredelse høsten 2004. Med disse forutsetningene er det mulig å tilby jobb til studentene på avgangskullet på Politihøgskolen i år.