Skriftlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:727 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 09.06.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): 9. desember 2003 stilte jeg statsråden spørsmål om konsekvensen av en reforhandlet leieavtale mellom BaneTele AS og Jernbaneverket. I svar 16. desember 2003 het det at det ikke var "avklart om en reforhandlet avtale ville få konsekvenser for Jernbaneverkets budsjett". I Riksrevisjonens undersøkelse av styringen av BaneTele framkommer det at allerede i november 2003 ble Jernbaneverket pålagt å sørge for at det omsetningsbaserte elementet i "nåværende avtale ikke skal inngå i ny avtale".
Hva er statsrådens forklaring på dette?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som det framgår av mitt svar av 16. desember 2003 er Jernbaneverket og BaneTele AS i ferd med å reforhandle leieavtalen for Jernbaneverkets fiberkablenett, hvor omsetningsbasert leie inngår som en del av forhandlingsmandatet. Dette innebærer at det omsetningsbaserte elementet i leieavtalen mellom BaneTele AS og Jernbaneverket er ett av flere økonomiske elementer i avtaleverket mellom partene. Alle disse elementene er i prinsippet en del av forhandlingsgrunnlaget for reforhandling av avtalen mellom partene. All den tid forhandlingene fortsatt pågår, er det ikke "avklart om en reforhandlet avtale vil få konsekvenser for Jernbaneverkets budsjett".