Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:767 (2003-2004)
Innlevert: 08.06.2004
Sendt: 09.06.2004
Besvart: 15.06.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Tiltaket for å hjelpe folk med jobbsøking heter i dag "Jobbklubb". Dette er en lite beskrivende benevnelse.
Kan statsråden tenke seg å ta initiativ til å endre benevnelsen på tiltaket til karriereplanlegging og jobbsøking?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Det fremgår av spørsmålet fra representanten Skei Grande at hun mener benevnelsen "Jobbklubb" er lite beskrivende for innholdet i tiltaket der arbeidssøkere får hjelp til jobbsøking.

Dette er et navn som har vært brukt siden tidlig på 90-tallet og er vel innarbeidet i Aetats terminologi. Aetats erfaring er at brukerne synes dette er et navn som tydelig viser hva som er formålet - å komme i jobb.