Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:781 (2003-2004)
Innlevert: 11.06.2004
Sendt: 14.06.2004
Besvart: 18.06.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Troms Fylkes Damp Skibsselskap (TFDS) kan få inn investeringsbankene Goldman Sachs International og Morgan Stanley International Limited som eiere av opptil 20 pst. av selskapet.
Hvordan ser statsråden på at utenlandske investorer kjøper opp så store eierandeler i Hurtigruten?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: TFDS er et allmennaksjeselskap og er i tillegg børsnotert ved Oslo Børs. Etter børsforskriften skal børsnoterte aksjer i prinsippet være fritt omsettelige. Skjønnsmessig adgang for selskapet til å nekte erverv i medhold av vedtekter, lov eller forskrift er for slike selskaper bare tillatt i særlige tilfeller.

Etter min vurdering er det tilstrekkelig at Hurtigrutens nasjonale rolle i dag ivaretas gjennom en rutekonsesjon samt av gjeldende hurtigruteavtale mellom hurtigruteselskapene og Samferdselsdepartementet.

Generelt innebærer en konsesjon en rett og en plikt til å betjene den ruten selskapet har fått konsesjon for, vanligvis for en periode på 10 år. Konsesjonen for Hurtigruten gjelder for TFDS og OVDS sine respektive hurtigruteskip på strekningen Bergen-Kirkenes og gjelder for perioden f.o.m. 1. januar 1999 t.o.m. 31. desember 2008.

De økonomiske forhold for hurtigrutedriften reguleres gjennom gjeldende hurtigruteavtale for perioden 2002-2004. For å betjene strekningen Bergen-Kirkenes med daglige og helårige seilinger i avtaleperioden mottar hurtigruteselskapene 170 mill. kr 1999 kr pr. år i avtaleperioden.

Med basis i ovenstående har jeg ikke synspunkter på aksjeerverv i TFDS, det være seg norske eller utenlandske investorer.