Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:817 (2003-2004)
Innlevert: 18.06.2004
Sendt: 21.06.2004
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 30.06.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): I arbeidsmiljøloven § 31 er det hjemlet rett til to ukers omsorgspermisjon for fedre i forbindelse med fødsel. Denne retten har imidlertid ikke adoptivfedre. Dette oppleves urettferdig, og adoptivforeldre har like stort behov for å være tilstede hos sitt nyankomne barn som andre fedre. Barn som er adoptert, har et stort behov for trygghet og omsorg i sitt nye oppvekstmiljø.
Vil statsråden ta initiativ for å likestille adoptivfedre med andre fedre i denne saken?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Spørsmålet ble overført fra barne- og familieministeren.

Arbeidsmiljøloven § 31 gir biologiske fedre rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan farens rett utøves av en annen som bistår moren under svangerskapet. Reglene er begrunnet i at moren kan ha behov for avlastning og støtte ved fødsel og i barseltiden og i hensynet til eventuelle andre barn i familien som har behov for tilsyn og omsorg i denne perioden. Reglene er også begrunnet i fedres behov for å være tilstede og knytte seg til sitt nyfødte barn.

Etter mitt syn er det mye som taler for at adoptivforeldre og biologiske foreldre bør likestilles i forhold til disse reglene, først og fremst fordi adoptivforeldre kan ha et like stort behov for å være tilstede hos sitt nyankomne barn som andre foreldre.

Jeg vil sørge for at spørsmålet blir vurdert i tilknytning til oppfølgingen av Arbeidslivslovutvalgets innstilling.