Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:834 (2003-2004)
Innlevert: 24.06.2004
Sendt: 25.06.2004
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 01.07.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Mange områder i landet mangler sendedekning for NRK2, til tross for at lytterne betaler like mye som de som får inn NRK2. Norkring mangler 100 000 kr på å bygge ut senderen på Vega slik at hele Nordland kan ta inn NRK2.
Hvordan ser statsråden på dette, og vil det blir tatt et initiativ for at denne senderen blir utbygd?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Spørsmålet er overført fra samferdselsministeren.

NRK2 er bygd ut etter de forutsetninger som Stortinget la til grunn da St.meld. nr. 46 (1994-95) Om tilleggskanal for NRK Fjernsynet m.v. ble behandlet. Det ble da bestemt at NRK2 skulle bygges ut uten at kringkastingsavgiften ble økt. Spredningen av NRK2 skulle hovedsakelig skje ved hjelp av satellitt, med en viss tilleggsdekning via bakkesendere. Dekningsgraden skulle være minst 80 pst. Stortinget la til grunn at en full utbygging av bakkesendere for formidling av NRK2 ville bli for kostbart og dessuten legge beslag på frekvensressurser på en måte som ville vanskeliggjøre etableringen av et digitalt bakkenett for fjernsyn. NRK2 har nå den dekningen som Stortinget forutsatte.

26. mai 2000 behandlet Stortinget et forslag om rett til reduksjon i kringkastingsavgiften for dem som ikke kan ta inn signaler for å se NRK2, jf. Innst. S. nr. 189 (1999-2000). Forslaget ble ikke vedtatt.

Kultur- og kirkedepartementet behandler nå sammen med Samferdselsdepartementet en søknad fra Norges Televisjon AS om å få bygge ut et digitalt bakkenett for fjernsyn. Stortinget har forutsatt at dette sendernettet skal nå minst 95 pst. av befolkningen, jf. behandlingen av St.meld. nr. 44 (2002-2003) Om digitalt bakkenett for fjernsyn. Forutsatt at dette sendernettet blir en realitet, vil NRK2-dekningen øke betraktelig for de som mottar fjernsyn fra bakkesendere. Utbyggingen er kostbar. NRK må derfor vurdere om det er hensiktsmessig bruk av distribusjonsmidlene å øke dekningen av NRK2 analogt fremfor å satse på digital distribusjon som gir en langt større dekning og mer kapasitet.

Så lenge NRK har oppnådd den analoge dekningen for NRK2 som Stortinget har forutsatt, vil jeg ikke pålegge NRK å prioritere å øke NRK2-dekningen via analoge bakkesendere.