Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:853 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 07.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I forbindelse med kvalifiseringskampen til Champions League mellom Rosenborg og Maccabi Haifa på Lerkendal 11. august 2004, kom det frem at bortelaget hadde med seg sine egne bevæpnede vakter inn på fotballstadion under kampen.
Er det riktig at dette var en avgjørelse tatt uten at det lokale politiet deltok, og hvilken myndighet hadde de bevæpnede vaktene; var de underlagt norsk politi sin kommando, eller kunne de ha åpnet ild uten samtykke fra norsk politi, og er det ofte at idrettsutøvere har med seg væpnede vakter?

Begrunnelse

Tradisjonelt har vi i Norge hatt svært restriktive regler for å bære våpen på offentlig sted. Selv politiet i Norge bevæpner seg bare i helt spesielle sammenhenger. Utover politiet er det kun militærpersonell som bevæpner seg i sammenheng med sikkerhetsoperasjoner i Norge. Utenlandske gjesters sikkerhet i Norge er norsk politi sitt ansvar. At sikkerhetssituasjonen i Israel/Palestina er farlig er åpenbart, men det er ikke derifra åpenbar at det må være utenlandske væpnede vakter på norske baner. Det er helt opplagt at også Rosenborgs motstander i forrige runde av kvalifiseringen til Champions League, Sherif Tiraspol, nok føler seg truet i en del tilfeller. Laget er fra en utbryterrepublikk i Moldova, der den sosiale uroen er stor. Palestinske lag har nesten hvert år deltatt i Norway Cup, så langt jeg vet uten væpnede vakter. Heldigvis er det mange idrettsutøvere som kommer til Norge fra urolige områder i verden, uten væpnede vakter. Slik ønsker vi at det skal være. Det er helt opplagt at vi ikke ønsker et samfunn der det er utenlandske væpnede vakter på idrettsarrangementer og jeg regner med at det derfor må ha vært en særskilt trusselvurdering i dette tilfellet, og ikke bare et ønske fra israelske myndigheter.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det israelske fotballaget Maccabi Haifa var i Trondheim i tidsrommet 9.-12. august d.å. for å spille kvalifiseringskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Delegasjonen på i alt 35 personer besøkte dessuten Trondheim by, herunder Det mosaiske trossamfunn. Delegasjonen hadde med seg to livvakter. Disse bar våpen.

Bevæpningen har hjemmel i våpenloven § 4, jf. § 25 c, jf. kgl.res. av 25. januar 1963 og våpenforskriftene pkt. 23 a som sier at "utenlandske borgere som ønsker å medbringe skytevåpen, jf. våpenloven § 1 med tilhørende ammunisjon for utførelse av personsikringsoppdrag av inntil 3 måneders varighet i Norge, må forut for innreisen ha innhentet samtykke fra Sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste". Disse reglene er utdypet i Justisdepartementets rundskriv til politiet fra 7. mars 1984. Samtykke forutsetter at politiet i Norge, basert på en konkret trusselvurdering, finner det nødvendig å iverksette spesielle sikringstiltak i forbindelse med utenlandske personers opphold i vårt land. Videre må det vurderes slik at akseptable grunner taler for å tillate at sikkerhetsvakter er bevæpnet.

Disse prosedyrene er fulgt i nærværende tilfelle. Det er søkt om bevæpningstillatelse som er innvilget fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). En midlertidig bæretillatelse er utstedt for de to israelske sikkerhetsvaktene under deres tjeneste i Norge. Tillatelsen legger til grunn at livvaktene følger internasjonalt aksepterte standarder for livvakttjeneste. PST har i henhold til alminnelige rutiner samarbeidet med og underrettet Sør-Trøndelag politidistrikt om avgjørelsen som er innarbeidet i den ordren som er gitt de aktuelle politimannskaper som tjenestegjorde i Trondheim i forbindelse med israelernes opphold.

Norsk politi hadde det fulle ansvaret for sikkerheten og for å opprettholde ro og orden rundt den israelske delegasjonen under oppholdet i Trondheim. Norsk politi samarbeidet i henhold til normale prosedyrer med de israelske sikkerhetsvaktene. Disse hadde kun anledning til å gi såkalt nærsikring til personer i den israelske delegasjonen. Eventuell inngripen, herunder mulig bruk av skytevåpen, var kun aktuelt i en ren nødvergesituasjon.

Det hører til sjeldenheten at idrettsdelegasjoner søker om tillatelse til å bringe med seg bevæpnede sikkerhetsvakter. Det har imidlertid forekommet tidligere at bl.a. israelske myndigheter har søkt om og fått innvilget bevæpning av sine sikkerhetsvakter i forbindelse med idrettsbesøk til Norge.