Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:861 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 08.09.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge oppslag fra NTB ønsket statsråden å få et lynkurs i miljøvernarbeid fra Natur og Ungdom.
Hvilke andre organisasjoner og bedrifter utenfor statsforvaltningen har statsråden vært i kurs hos i forbindelse med inntreden i departementet?

Begrunnelse

Kismul var den første personen Hareide hadde møte med etter at han ble miljøvernminister. Møtet gjorde sterkt inntrykk på Natur og Ungdom, fordi Hareide der ba om å få et lynkurs av samme type som han nå oppfordrer organisasjonen til å gi Statoils nye konsernsjef Helge Lund. Lund kan ifølge Hareide "godt tenke mer miljø og noe mindre av børs". (NTB-tekst, publisert i Stavanger Aftenblad på nett 6. august 2004).

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: I min første tid som miljøvernminister har jeg hatt møter og deltatt på arrangementer med mange av de aktører og interesser som er relevante innenfor det arbeidsfeltet jeg er tildelt ansvar for. Disse kontaktpunktene gir nyttige innspill i mitt arbeid.

Miljøorganisasjonene er viktige premissleverandører og gir viktige bidrag til miljøarbeidet gjennom sitt engasjement og sine synspunkter. De gjør også en viktig jobb for å spre kunnskap og øke interessen for natur og miljø i befolkningen.

Jeg legger til grunn at politiske beslutninger fattes best i en åpen dialog med de ulike aktører og interesser som har synspunkter de ønske å fremme.