Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:887 (2003-2004)
Innlevert: 08.09.2004
Sendt: 08.09.2004
Besvart: 13.09.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Kulturministeren varslet torsdag 2. august at kontraktsinngåelsen med den italienske leverandøren av marmor til operaen i Bjørvika skulle utsettes for å få en ny gjennomgang av faglige innspill på steinvalget. Senterpartiet er glad for at kulturministeren til slutt valgte å gripe inn i prosessen.
Vil kulturministeren sørge for at det blir innhentet bred og uavhengig ekspertise til å foreta en ny vurdering av kvalitet, levetid og vedlikeholdskostnader for de ulike steintypene?

Begrunnelse

Det har de siste ukene kommet svært mange tunge faglige innvendinger mot Statsbyggs valg av italiensk marmor som hovedstein til operaen. I tillegg kommer SINTEF-rapporten som viser at granitt generelt er bedre egnet enn marmor.
Dette er noen av de faglige innspillene som har kommet:
- Universitetsstipendiat i geologi, Andreas Olaus Harstad, stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å vedlikeholde hvit marmor, selv med et kostnadskrevende vedlikeholdsprogram.
- Elen Roaldset, professor i geologi, viser til at kvaliteten på norsk stein er svært høy, og levetiden er lenger enn importert stein.
- Førsteantikvar Truls Aslaksby hos Byantikvaren sier at utvendig marmor blir porøs, svart og forvitrer og derfor ikke har noe på norske yttervegger å gjøre.
- Tidligere statsgeolog og forskningsleder ved Norsk Natursteinindustri, Ivar Grette Hultin, sier at marmor ikke holder mål og at vedlikeholdskostnadene vil bli betydelige.

Det er viktig at man nå får en ny og grundig vurdering av de ulike steintypene før en endelig beslutning om steintype blir tatt. For å sikre at den endelige beslutningen er den beste, må bred og uavhengig ekspertise benyttes til en ny vurdering av kvalitet, levetid og vedlikeholdskostnader for de ulike steintypene. Kulturministeren må sørge for at det blir en reell vurdering, og ikke bare en ny gjennomgang med den samme fagkompetansen Statsbygg hittil har benyttet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Som det vil være kjent, har jeg bedt Statsbygg om å komme med en redegjørelse om de faglige spørsmål som har vært reist vedrørende valg av stein til operahuset. I forståelse med Statsbygg vil ikke kontrakt bli inngått før saken er ytterligere belyst gjennom denne redegjørelsen. Statsbygg har allerede initiert en omfattende prosess for sitt arbeid, blant annet ved å innhente bred og uavhengig ekspertise.