Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:894 (2003-2004)
Innlevert: 09.09.2004
Sendt: 10.09.2004
Besvart: 16.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): NSB og Statens Järnvägar (SJ) melder at de vil legge ned togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm.
Hva har samferdselsministeren tenkt å gjøre for å hindre at denne 133 år gamle togforbindelsene mellom hovedstedene blir lagt ned?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Togtilbudet mellom Oslo og Stockholm er forutsatt drevet på forretningsmessig grunnlag i likhet med lignende langdistansetrafikk innenlands (Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand).

Basert på et mål om å utvikle et nytt og bedre tilbud for gjennomgående togtrafikk på strekningene Oslo-Göteborg/København og Oslo-Stockholm overførte NSB og SJ fra 17. juni 2001 produktutviklingen av persontrafikken på disse strekningene til det nye fjerntogselskapet Linx AB.

Tog er i mange tilfelle et miljøvennlig transportmiddel, særlig gjelder dette høytrafikkerte strekninger, men miljøeffekten er avhengig av hvor mange passasjerer som velger å benytte dette alternativet fremfor for eksempel fly. Linx har arbeidet kontinuerlig med å forbedre driften for å kunne være konkurransedyktig i forhold til andre transportmidler, særlig fly- og biltransport. Til tross for en rekke tiltak for å bedre inntjeningen, har selskapet ikke oppnådd tilstrekkelig kundegrunnlag eller lønnsomhet. Eierselskapene SJ og NSB har derfor besluttet å legge ned Linx fra og med 1. januar 2005.

NSB opplyser imidlertid at de sammen med SJ ser på om det fortsatt er mulig å opprettholde et grenseoverskridende togtilbud på strekningen på forretningsmessig basis med en annen organisering enn gjennom Linx.

Jeg vil også se på mulighetene for å legge til rette for at eventuelt andre selskaper som ønsker å tilby kommersiell togdrift over landegrensen skal kunne få tillatelse til å starte opp dersom NSB/SJ ikke lenger tilbyr dette reisealternativet.