Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:907 (2003-2004)
Innlevert: 13.09.2004
Sendt: 14.09.2004
Besvart: 30.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil samferdselsministeren gjøre noe for at funksjonshemmede kan benytte samme type billigbilletter som andre?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad omtaler 10. september situasjonen for funksjonshemmede når det gjelder å bestille reiser på Internett og dermed få de rabatter som en slik bestilling innebærer. Det viser seg at verken NSB eller SAS Braathens har ordninger som gjør at rullestolbrukere kan bestille reiser på Internett. Det innebærer at de må betale tilleggsgebyrer for å snakke med reisekonsulent og at de er forhindret fra å kjøpe ulike kampanjebilletter som kun selges på Internett. Andre selskaper som Norwegian Air Shuttle har ordnet dette på praktiske og enkle måter. Dette er en klar diskriminering av funksjonshemmede i forhold til reiser på strekninger som staten gir konsesjon på. Jeg håper at statsråden på egnet måte kan ta dette opp med selskapene, slik at funksjonshemmede kan få kjøpt reiser for samme pris som alle andre i samfunnet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er en målsetting for meg og Regjeringen at det legges til rette for forflytningshemmedes tilgjengelighet til transportsystemer. Jeg vil blant annet vise til at ett av hovedmålene i transportpolitikken er et transportsystem som er tilgjengelig for alle og som gjør det mulig for alle å leve et aktivt liv. På denne bakgrunn bør funksjonshemmedes tilgang til billigbilletter i utgangspunktet være like god for personer med nedsatt funksjonsevne som for andre.

Tilrettelegging av reservasjonssystemer er det enkelte transportselskap innenfor luftfarten og jernbanen sitt ansvar. Jeg vil påse at spørsmålet blir tatt opp i de samarbeidsorganer som Samferdselsdepartementet har med transportselskapene vedrørende tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Imidlertid har jeg fått opplyst fra SAS Braathens at funksjonshemmede kan gjennom deres systemer benytte samme type billigbilletter som andre. Videre har NSB opplyst at de arbeider for å etablere en ordning som innebærer at funksjonshemmede ikke lenger skal behøve å betale et tilleggsgebyr ved kjøp av billett over skranke eller telefon.