Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:914 (2003-2004)
Innlevert: 14.09.2004
Sendt: 15.09.2004
Besvart: 22.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Det ble mot Arbeiderpartiets stemmer bestemt at alle landets pantebøker skulle flyttes under ett tak til Ullensvang, noe vi mente ville skape mer byråkrati og bli dyrere enn dagens ordning. Jeg leser i Dagens Næringsliv av 7. september 2004 at Kartverket kan leie et bygg som må ombygges først til 5 mill. kr. Men at de foretrekker å bygge nytt til 50 mill. kr, fordi det ikke er konkurranse om utleieforhold i Ullensvang.
Mener statsråden dette er riktig bruk av departementets tildelte økonomiske ressurser?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Gjennomføringen av Stortingets beslutning om overføring av tinglysingen fra tingrettene til Statens kartverk er organisert i et eget prosjekt, Tinglysingsreform-prosjektet (TR-prosjektet), som ledes av Justisdepartementet. En av mange aktiviteter i dette prosjektet er å opprette et sentralt pantebokregister i Ullensvang herad.

Reportasjen i Dagens næringsliv er noe misvisende.

Justisdepartement ved TR-prosjektet har gitt Statens kartverk i oppdrag å legge frem et forprosjekt for nødvendig bygningsmasse til pantebokregisteret. Statens kartverk har i samarbeid med Statsbygg lagt fram et byggeprogram for et prospekt. Dette er nå ute på anbud i henhold til anskaffelsesreglementet. I denne prosessen vil vi få eksakte kostnader for et nybygg. Det er tatt forbehold om at Statsbygg får en forpliktende leieavtale med oppdragsgiver, som vil være Statens kartverk. Dette er imidlertid avhengig av Justisdepartementets endelige godkjenning. Det er således ikke tatt endelig beslutning om bygging.

Statsbygg har estimert byggekostnadene til mellom 50-55 mill. kr. Dette inkluderer imidlertid en ny tingrett for Hardanger i samme bygg.

Det er heller ikke grunnlag for påstanden om at man kan bygge om et eksisterende bygg for 5 mill. kr. Den aktuelle utleier har ikke foretatt noen kvalifisert kostnadsanalyse fordi en kravspesifikasjon ikke har vært klar før nå. Derfor er det i dag ikke grunnlag for å hevde at midler har blitt brukt ufornuftig.

Før jeg tar en endelig beslutning om bygging, vil jeg vurdere om bruken av midler til dette aktuelle prospektet er fornuftig og i tråd med Stortingets beslutning.