Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:923 (2003-2004)
Innlevert: 15.09.2004
Sendt: 16.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Rikstrygdeverkets stoppet utsendelse av månedlig lønns- og trekkoppgave til alle trygdede i Norge fra juni 2004.
Når vil statsråden be Rikstrygdeverket endre rutinene for utbetaling av pensjon tilbake til at det blir gitt månedlige meldinger til pensjonistene?

Begrunnelse

Arbeids- og sosialministeren har i sitt svar 14. september 2004 på mitt skriftlig spørsmål av 3. september 2004 om statsråden ville ta initiativ til å sørge for at pensjonistene igjen skulle få en månedlig lønns- og trekkoppgave i posten redegjort for at han har fått en vurdering av saken fra Finansdepartementet, som har kommet til at pensjonistene etter gjeldende regler fortsatt bør gis månedlige meldinger som hittil. Videre svarer statsråden at Rikstrygdeverket er orientert om Finansdepartementets vurdering.
Det er imidlertid fortsatt uklart om statsråden vil be Rikstrygdeverket om å endre rutinene for utbetaling av pensjon, slik at pensjonistene igjen kan få sin månedlige lønnslipp i postkassa. Statsråden bør derfor klargjøre om han kommer til å sørge for en slik endring, med en tidfesting av når utbetalingsrutinene igjen vil bli endret.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som nevnt i mitt svar til representanten Malvik, er Rikstrygdeverket orientert om at det kompetente departement Finansdepartementet har kommet til at pensjonistene etter gjeldende regler fortsatt bør gis månedlige meldinger. Denne orienteringen ble gitt i brev herfra av 14. september 2004.

Finansdepartementets standpunkt innebærer at det ikke er adgang etter norsk rett til å unnlate å sende månedlige meldinger til pensjonistene. Jeg forutsetter at Rikstrygdeverket i sin forvaltning av folketrygden følger de lover og forskrifter som gjelder.