Skriftlig spørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:931 (2003-2004)
Innlevert: 17.09.2004
Sendt: 17.09.2004
Besvart: 24.09.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Kvotestudenter ved UiB må vente i inntil 2 måneder for å få utbetalt studiestøtte. Dette skyldes at studiestøtten ikke blir utbetalt før studenten har fått tildelt personnummer.
Hva vil statsråden gjøre for gi disse studentene en smidigere studiestart?

Begrunnelse

Studentene må vente på personnummer for å få utbetalt studielånet/studiestøtten. Dette setter studentene i en vanskelig studiestartsituasjon. Studentene får heller ikke fastlege eller opprettet bankkonto uten å få tildelt personnummer. For studenter med planlagt studieopphold i Norge og som er tatt opp ved universitetet bør en få til ordninger som tilrettelegger for en god studiestart her i landet.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg er kjent med at en del kvotestudenter opplever en forsinkelse i utbetalingen av studiestøtte gjennom Lånekassen det første semesteret de er under kvoteordningen, fordi studentene må ha norsk personnummer og kontonummer i norsk bank før Lånekassen kan behandle søknader om studiestøtte.

Kvoteordningen ble evaluert i 2001, og dette var en av problemstillingene som ble drøftet av arbeidsgruppen som gjennomførte evalueringen. Arbeidsgruppen fremmet forslag om at det norske lærestedet og samskipnaden ved lærestedet burde utarbeide fleksible overgangsordninger i forbindelse med første utbetaling av studiestøtte, for eksempel ved å gi midlertidige lån til studentene. Departementet har ikke pålagt lærestedene å utvikle slike ordninger, men er kjent med at en del læresteder har etablert dette.

Departementet tar sikte på å overføre en del av administrasjonen av kvoteordningen fra departementet til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) med virkning fra 1. januar 2005. Departementet vil i den forbindelse gjøre SIU oppmerksom på problemstillingen knyttet til forsinket utbetaling av studiestøtte til kvotestudentene, og be institusjonen vurdere tiltak som kan gi kvotestudentene en mer smidig økonomisk start på studiene i Norge.