Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:938 (2003-2004)
Innlevert: 20.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I svar på spørsmål nr. 133 (2003-2004) heter det: "Når ammunisjonsverkstedet er nedlagt, vurderes det som sannsynlig at lagervirksomheten fases ut samtidig. Dette er en prosess som antas å være sluttført i løpet av 2005." Ifølge Adresseavisen 18. ds. kan det ifølge politisk rådgiver Eidem ligge an til at prosessen vil ta lengre tid enn det statsråden har skrevet til Stortinget.
Vil statsråden sørge for at fraflytting og frigivelse ikke vil ta lengre tid enn det ble angitt i ovennevnte svar?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Representanten Lund ba i brev av 14. november 2003 om en redegjørelse for tidsplanen for fraflytting og frigivelse av leirområdet, jf. spørsmål nr. 133 fra Stortingets president til skriftlig besvarelse. Mitt svar i brev av 21. november 2003 ligger fast. Som jeg opplyste i dette, vurderes det som sannsynlig at lagervirksomheten fases ut samtidig som ammunisjonsverkstedet blir nedlagt. Dette er en prosess som antas å være sluttført i løpet av 2005.

Det er videre grunn til å tro at omregulering av området og arbeidet med å forberede et salg vil kunne skje i løpet av det påfølgende år, dvs. 2006, dersom salget kan finne sted uten at bygningene fjernes først.