Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:970 (2003-2004)
Innlevert: 29.09.2004
Sendt: 29.09.2004
Besvart: 11.10.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp det familie-, kultur- og administrasjonskomiteen uttrykte i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) om videreføring av pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse blant annet i form av et justert bruttoprodukt?

Begrunnelse

En samlet familie-, kultur- og administrasjonskomité som i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003-2004) uttrykte følgende:

"Komiteen mener det er hensiktsmessig at statlige fristilte virksomheter kan videreføre sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Både hensynet til de ansatte, virksomhetene og arbeidet med omstilling av statlig sektor tilsier at det åpnes for dette.
Komiteen vil understreke at hensynet til de ansatte, virksomhetene og arbeidet med omstilling i offentlig sektor tilsier at det åpnes for at statlig fristilte virksomheter kan videreføre sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, blant annet i form av et justert bruttoprodukt."

I Innst. S. nr. 250 (2003-2004) fra finanskomiteen understreket et flertall at dette skulle følges opp. På dette tidspunkt var også Pensjonskommisjonens innstilling lagt frem. Saken er viktig for de bedrifter og ansatte dette gjelder.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Som jeg uttrykte i spørretimen 28. april 2004, har jeg ikke ønsket å ta stilling til hvorvidt Statens Pensjonskasse skal kunne tilby et justert bruttoprodukt før Stortinget har behandlet den bebudede stortingsmeldingen om Pensjonskommisjonens innstilling.

Jeg mener videre at det ikke haster med å innføre et nytt produkt i Statens Pensjonskasse når de statlige fristilte virksomhetene i dag fritt kan velge pensjonsleverandør og overgang til foretakspensjon eller eventuelt innskuddspensjon.

Jeg vil ellers bemerke at tidligere statlige virksomheter som er blitt fristilte, og dermed ikke lenger har rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse, i all hovedsak har fått videreført sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.