Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:44 (2004-2005)
Innlevert: 07.10.2004
Sendt: 08.10.2004
Besvart: 18.10.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hvordan er utviklingen i antall soldater som har deltatt/deltar i FN-ledede fredsoperasjoner de siste 15 årene, brutt ned på hvilke verdensdeler disse soldatene kommer fra?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Etter avslutningen av den kalde krigen fant det sted et betydelig oppsving i FN-ledede fredsbevarende operasjoner. Frem til begynnelsen av 1990-tallet holdt deltakelsen fra de forskjellige verdensdeler seg relativt lik det den hadde vært de foregående tiårene, med små og mellomstore vestlige land (inklusive Norge) blant de største bidragsyterne, sammen med land i Asia og Sør-Amerika og i noen grad Afrika.

NATOs inntreden som fredsbevarer på Balkan medførte en endring i dette mønsteret. NATO-land og andre europeiske lands deltakelse i FN-ledede operasjoner ble redusert samtidig som disse lands andel i FN-mandaterte men NATO-ledede operasjoner, økte.

I 2000 deltok totalt 30 314 militært personell (observatører og tropper) i FN-ledede operasjoner. Asia var største bidragsyter med om lag 31 pst. Afrika stod for rundt 28 pst. Tallene for de øvrige verdensdelene var som følger: Europa 26 pst., Australia/Oceania 11 pst., Sør-Amerika 2,5 pst. og Nord-Amerika 1,5 pst.

I 2004 har antall militært personell økt til 56 338. Dette skyldes både igangsettelse av flere nye operasjoner og styrking av eksisterende operasjoner. Veksten i operasjoner har primært funnet sted i Afrika, hvilket er noe av forklaringen på at afrikansk personells andel nå er oppe i om lag 38 pst. Fortsatt er imidlertid Asia størst, med 41 pst. Tallene for de øvrige verdensdelene er nå som følger: Sør-Amerika 10 pst., Europa 9 pst., Australia/Oceania og Nord-Amerika ligger begge under 1 pst.

Det er viktig å understreke at målsettingen med de FN-ledede og de FN-mandaterte operasjonene er den samme; å bidra til å sikre global stabilitet og sikkerhet. Fra norsk side ser vi det som positivt at regionale organisasjoner som NATO og EU er direkte involvert i fredsoperasjoner, slik vi i dag bl.a. ser i Afghanistan med den såkalte stabiliseringsstyrken (International Stabilisation Force - ISAF). FN har selv tatt til orde for og støtter en slik utvikling, noe som bl.a. fremgår av den rapporten Lahktar Brahimi la frem i 2000 om FN og fredsbevaring.