Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:46 (2004-2005)
Innlevert: 08.10.2004
Sendt: 08.10.2004
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 20.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Undertegnede stilte den 2. september d.å. et skriftlig spørsmål til miljøvernministeren om barmarkskjøring som ble besvart den 10. september 2004. I henhold til svaret er det ikke regelverket det er noe galt med, men praktiseringen av dette. I klartekst betyr dette at kommunene praktiserer en mer liberal dispensasjonspraksis enn det loven i utgangspunktet gir hjemmel til.
Mener justisministeren at dette er et problem, og vil statsråden i så fall bidra til at det gis sanksjonsmuligheter overfor kommuner som begår lovbrudd?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Spørsmålet ble overført fra justisministeren.

Jeg har tidligere uttalt at enkelte kommuner har en for liberal praktisering av regelverket om motorferdsel, og dette er et problem vi nå arbeider med å finne en løsning på. Men spørsmålet om sanksjonsmuligheter overfor kommuner må ses i sammenheng med flere andre forhold, særlig det igangværende motorferdselprosjektet som planlegges sluttført 1. mai 2005 og evaluert høsten 2005. Det vil ikke være aktuelt for meg å foreslå noen endringer før den tid.