Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:47 (2004-2005)
Innlevert: 08.10.2004
Sendt: 11.10.2004
Besvart: 15.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Stortingsflertallet har bedt Regjeringen om å opprette en dispensasjonsnemnd for behandling av enkeltsøknader der spørsmålet vil være bruk av bioteknologiske teknikker som bioteknologiloven i utgangspunktet ikke gir adgang til at tas i bruk.
Hvor langt er arbeidet med nemnda kommet, og når vil nemnda rent praktisk kunne starte sitt virke?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Nemnda er etablert og har vært virksom siden 1. september i år.