Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:50 (2004-2005)
Innlevert: 11.10.2004
Sendt: 11.10.2004
Besvart: 15.10.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 122 (1999-2000) sier Stortinget at "Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land".
Mener statsråden at dette vedtaket viser til alle potensielle gasskraftprodusenter i Norge, eller gjelder det kun de tre konsesjonene som er gitt?

Begrunnelse

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om energipolitikken, jf. Innst. S. nr. 122 (1999-2000):

"Stortinget ber Regjeringen snarest treffe tiltak for omgjøring av vilkårene i de tildelte utslippstillatelser for gasskraftverk. Behandlingen av omgjøringssakene og eventuelle utslippssøknader for nye gasskraftverk forutsettes å skje innenfor forurensningslovens rammer, og slik at følgende retningslinje legges til grunn:
Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringens gasskraftpolitikk er redegjort for en rekke ganger, både i Sem-erklæringen og i meldinger til Stortinget. For konsesjonene som er gitt, legger Sem-erklæringen til grunn Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 122 (1999-2000) om at det ikke skal stilles strengere utslippskrav for klimagasser enn det som er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land. Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, forutsettes det at ytterligere konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg med CO2-håndtering.