Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:51 (2004-2005)
Innlevert: 11.10.2004
Sendt: 11.10.2004
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 20.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hvilke tiltak vil arbeids- og sosialministeren bidra med for å videreføre prosjektet "Jeg vil jobbe, men ...", tilhørende LO Stat Oppland?

Begrunnelse

Statsminister Kjell Magne Bondevik har i nyttårstale, mobbekampanjen igangsatt 1. juni i år, og i avisinnlegg positivt satt søkelys på den uheldige mobbingen som skjer i skolen, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Etter at forskningsrapporten "Staten på slankekur - trimming eller utsulting" fra Høgskolen i Lillehammer ble kjent, er det fremkommet opplysninger om at mobbing kan utløses i tilknytning til omstillinger og nedbemanninger i virksomhetene. Dette oppstår når arbeidstakere må konkurrere om fortsatt å ha en jobb å gå til. Det vil være interessant å få dokumentasjon på om så er tilfelle.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra statsministeren.

Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt en søknad om midler fra LO Stat Oppland, til gjennomføring av et prosjekt for å kartlegge omfanget av mobbing på arbeidsplassen og mulige årsaksmekanismer. Saken er til behandling i departementet, og jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke uttale meg om utfallet av behandlingen av denne konkrete søknaden. Søknaden vil bli behandlet og besvart i likhet med øvrige søknader og henvendelser Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt i forbindelse med satsningen mot mobbing i arbeidslivet. Det kan påregnes saksbehandlingstid på 2 til 3 uker.