Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:53 (2004-2005)
Innlevert: 11.10.2004
Sendt: 12.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva blir gjort for å sikre forskningsmiljøene ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet etter den panlagte sammenslåingen av sykehusene, og hvordan kan en sikre at en ny sykehusledelse har den nødvendige innsikt og forståelse for betydningen av dette?

Begrunnelse

Rikshospitalet og Radiumhospitalet besitter fremragende forskningsmiljøer både i grunnforskning og anvendt forskning. Det er avgjørende å videreføre dette arbeidet etter den planlagte sammenslåingen, slik at samarbeidet og interaksjonen innen dette forskningsmiljøet gis optimale betingelser.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det samme spørsmålet er stilet til helse- og omsorgsministeren. Siden de to nevnte institusjonene hører inn under helse- og omsorgsministerens konstitusjonelle ansvar, viser jeg til hans svar.